LED ДЭЛГЭЦ

Үйлчилгээ

“Мэтис” ХХК-ы байршуулсан цахилгаан шатан дахь зар сурталчилгаа нь 27*41 см-ын хэмжээтэй буюу A3 стандарт хэмжээтэй самбар юм.