САМБАР ТҮРЭЭС

Үйлчилгээ

Газрын зураг харах

Таны сурталчилгааг 24 цагийн турш хэрэглэгчдэд хүргэдэг төдийгүй, ТВ, сонин сэтгүүлийн сурталчилгааны сул тал болох хэрэглэгчдийн хүссэнээр сольж, дараагийн суваг, хуудсыг тааруулж болдоггүйгээрээ бусад сурталчилгааны хэрэгслээс ялгарна. Шөнийн цагаар ч таны сурталчилгаа үр дүнтэй хэвээр хэрэглэгчдэд хүрсээр байдаг. АНУ-ын “Зар сурталчилгааны байгууллагуудын холбоо”-оос хийсэн судалгаагаар самбарын сурталчилгаа нь хамгийн их нөлөө үзүүлдэг болох нь тогтоогджээ. Самбарын дэргэдүүр өнгөрч яваа 10 хүн тутмын 9 нь самбарт тавигдсан сурталчилгаанд ямар нэгэн байдлаар анхаарлаа хандуулдаг байна. Харин дараа дараагийн ижил сурталчилгаатай самбарууд тааралдахад хамгийн анхаарал татсан, сонирхол төрүүлсэн хэсгийг дэлгэрүүлэн унших замаар хэрэгтэй мэдээллээ тогтоон авах үйл явц хүнийн тархинд явагддаг байна.

Самбарын сурталчилгааны үр дүнтэй байдал

 • Таны БРЭНДИЙН ӨНГӨ ТӨРХ, НЭР-ийг хэрэглэгчдэд хоногшуулах хүчтэй хэрэгсэл
 • Зорилтот хэрэглэгчиддээ сурталчилгааны самбарын байршлаар шууд хүрдэг
 • Таны мессэж үг тасралтгүй, олон удаагийн давтамжтай хүрч байдаг
 • Самбарын сурталчилгаа нь хэрэглэгчдийн анхаарлыг бусад аль ч төрлийн сурталчилгааны хэрэгслүүдтэй харьцуулашгүй ихээр татдаг байна.
 • Хэрэглэгчид худалдан авалт хийх үед бусад ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулагч байгууллагуудтай андуурагдах байдлаас сэргийлдэг
 • Өртөг зардал хамгийн ихээр хэмнэх үр дүнтэй сурталчилгааны нэг ...

Самбарыг сонгохдоо анхаарах зүйлүүд

 • Оновчтой байрлал
 • Нүдэнд харагдах өнцөг
 • Хүмүүсийн төвлөрөл
 • Самбарын хэмжээ
 • Самбарын төрөл